Çözümler

Kozmetik ürün güvenliği açısından tüketiciyi daha ciddi biçimde korumayı hedef alan klavuzlar oluşturulmuş, kozmetik üreten firmalara işletme koşullarını geliştirmek ve iyileştirmek yolunda zorunluluklar getirilmiştir. Bunun sonucu olarak GMP (İyi imalat Uygulaması) sistemi kozmetik üretim yerlerinde kullanması yönünde düzenlenmiştir. İmalat Uygulamaları Kılavuzu’nda geçen “Mikrobiyolojik kirlenme riskinin ürüne göre değişmesi nedeniyle, her türlü kirlenme riskini önlemek için değişik üretim aşamaları, ürünün niteliğine uygun endüstriyel hijyen şartları uyarınca kullanılmalıdır.” ibaresi de bu kontaminasyonların üretim esnasında engellenmesi gerektiğine vurgu yapılmıştır. Ham maddelere çevreden hava, toz, toprak, su ve gübre kaynaklı mikroorganizmalar bulaşır. Ayrıca üretim sırasında insan, su, alet ve ekipman, katkı maddeleri ve ambalaj metaryalinden de bulaşma gerçekleşir. üretime mikrobiyal bulaşmaların düzeyi bulaşmaya engel olmak amacıyla alınan sanitasyon önlemlerine bağlıdır. Mikroorganizmaları kontrol altına alarak sağlıklı kozmetik ürün üretmek yalnızca üretim aşamasında uygulanan kontrol ile sağlanamaz. Kontaminasyon risk değeri yüksek ve sağlıklı kozmetik ürün üretmek amacıyla ham maddeden tüketiciye ulaşana kadar her aşamada ( ham madde üretimi, depolama, taşıma, gıda işleme, toptan ve perakende satış, hazırlama ve servis ) mikrobiyal bulaşma ve gelişmeyi önlemek için gerekli olan her türlü önlem alınmalıdır. Mikrobiyal bulaşmaya neden olan başlıca kaynaklar şunlardır;

  • Üretimde kullanılan suyun yetersiz saflıkta olması
  • Kullanılan hammaddenin kontamine olmuş olması
  • Steril olmayan üretim ve doldurma aletlerinin kullanılması
  • Hammaddeyi saklamada kullanılan yerlerin veya kapların temiz olmaması
  • İşlemin sağlığa uygun şartların zayıf olması
  • Havayla kontaminasyonu
  • İlk ambalajın kontamine olması
  • Temizleme ve dezenfeksiyon yöntemlerinin değiştirilmesi
  • Hijyenik koşulların yerine getirilmesi için gereken düzenlemelerin yetersiz olması
  • Haşere ve kemirgenlerle mücadele gibi uygulamalar önem taşımaktadır